2534770001 6937044989 Ίασμος Κομοτηνής, Κομοτηνή epiplaismail@yahoo.gr
1